Hero background

Privacyverklaring

Reisjevrij.nl, gevestigd aan Junohof 33 6215VZ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.reisjevrij.nl

Junohof 33
6215VZ Maastricht
+31 (0)6 29260552

Evy van Kan is de Functionaris Gegevensbescherming van Reisjevrij.nl. Zij is te bereiken via evy@reisjevrij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reisjevrij.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen of een reactie te plaatsen bij een van onze berichten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Eigen website

Daarnaast komen bij een bezoek aan www.reisjevrij.nl automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals je IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit je onze website geopend hebt of over de door jou gebruikte internet-browser (technische informatie).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via evy@reisjevrij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reisjevrij.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jouw vragen en/of opmerkingen te beantwoorden per e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reisjevrij.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reisjevrij.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reisjevrij.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reisjevrij.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Reisjevrij.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook kunnen we dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze website hierdoor verbeteren. Verder helpen sommige cookies bij het tonen van voor jou relevante advertenties.

Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

Bij het eerste bezoek van www.reisjevrij.nl kan je via de cookie melding aangeven of je cookies accepteert of dat je de instellingen voor cookies wilt wijzigen. Onafhankelijk van je keuze worden er 2 cookies geplaatst: Google Analytics en Google Tag Manager.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reisjevrij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar evy@reisjevrij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reisjevrij.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reisjevrij.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via evy@reisjevrij.nl

Reisjevrij.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij bijvoorbeeld voor bepaalde productaanbiedingen samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites. Informatie over de gegevensbescherming van deze bedrijven kan je op deze internetsites zelf terugvinden.